Skip to content

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ


1. КОИ СМЕ НИЕ.

Ние сме Elizabet.BG (Elizabet Queen’s Fashion) и обработваме Вашите лични данни като съвместни администратори. Това означава, че носим съвместна отговорност за начина, по който обработваме и защитаваме Вашите данни. Запознайте се с нашата политика за поверителнист Elizabet.BG.

2. ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Ние ще използваме Вашите данни (получени онлайн или физически лично от Вас), наред с други цели, за администриране на Вашата регистрация като
потребител. За управление на Вашите покупки на продукти или услуги, за отговаряне на Ваши запитвания и, ако желаете, за да Ви изпращаме нашите
персонализирани съобщения.

3. ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ.

Ние имаме законно основание да обработваме Вашите данни по различни причини. Главната причина е, че ние трябва да ги обработваме за изпълнение на договора, който приемате да сключите с нас, когато се регистрирате и когато правите покупка или използвате някоя от нашите услуги или функции, макар че има и други причини, които ни позволяват да ги използваме, като например, нашия интерес да отговорим на Вашите запитвания или въз основа на съгласието, което ни давате, за да Ви изпращаме нашата брошура, наред с други неща.

4. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ.

Ние споделяме Вашите данни с доставчици на услуги, които ни оказват съдействие, или помощ, и те могат да бъдат спедиторски компании, или сътрудници, с които сме сключили договор, както в рамките на, така и извън Европейския съюз.

5. ВАШИТЕ ПРАВА.

Вие имате правото на достъп, коригиране или изтриване на Вашите лични данни. В някои случаи имате и други права, като например, да възразите срещу използването от нас на Вашите данни, както и право на преносимост на данните, както подробно е обяснено по-долу.

Моля Ви, прочетете изцяло нашата Политика за поверителност и използване на бисквитки по-долу, за да разберете напълно начина, по който ще използваме Вашите лични данни, както и правата, които имате върху Вашите данни.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

 • В настоящата Политика за поверителност и използване на бисквитки ще намерите цялата релевантна информация. Която е приложима за използването от нас на личните данни на потребителите и клиентите. Независимо от информационния канал или средствата (онлайн или лично) на Elizabet.BG в България, които използвате, за да взаимодействате с нас.
 • Ние осигуряваме прозрачност по отношение на това, което правим с Вашите лични данни, за да разберете последиците от начина. По който използваме Вашите данни и правата, които имате във връзка с тях:
  • Ние постоянно предоставяме на Ваше разположение цялата информация, съдържаща се в тази Политика за поверителност и използване на бисквитки, която можете да прегледате, когато считате за уместно.
  • ще намерите допълнителна информация за всяко обработване на Вашите лични данни, когато взаимодействате с нас.
 • Следват някои от термините, които използваме в тази Политика за поверителност и използване на бисквитки:
  • Когато говорим за нашата Платформа, ние обозначаваме като цяло всички информационни канали или средства. Онлайн или лично, които може да използвате, за да взаимодействате с нас. Главните от тях са:
 • Нашият Уебсайт, www.elizabet.bg;
 • Лично, в който и да е от нашите магазини Elizabet Queen’s Fashion.

1. КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Администратори на Вашите данни са:

 • Сайта elizabet.bg;
 • Имейл адрес на Длъжностното лице по защита на данните: dataprotection@elizabet.bg.

С други думи, сайта elizabet.bg (наричани заедно “Ние”, “Нас” или “Съвместни администратори”) сме Съвместни администратори на данните. Това означава, че ние имаме договореност помежду си и носим съвместна отговорност за обработването и защитата на Вашите лични данни.

2. С КАКВА ЦЕЛ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В зависимост от целите, за които обработваме Вашите данни към съответния момент, както бе обяснено по-горе, необходимо е да обработваме едни или други данни, които по принцип, според случая, могат да бъдат следните:

 • данни за Вашата самоличност (например, Вашето име, презиме, език и държава, от която взаимодействате с нас, данни за контакт и др.);
 • икономически данни и информация за транзакции (например, Вашите данни за плащане или за кредитна карта, информация за Вашите покупки, поръчки, връщания и др.);
 • данни за връзка, геолокация и/или разглеждане в Интернет (в случай например, че взаимодействате с нас от Вашия мобилен телефон);
 • търговска информация (например, ако сте се абонирали за нашата брошура),
 • информация за Вашите вкусове и предпочитания.

Запомнете, че когато изискваме да попълните Вашите лични данни, за да Ви предоставим достъп до определена функция или услуга на Платформата. Ние ще отбележим определени полета като задължителни, защото това са данни, от които се нуждаем. За да можем да предоставим услугата или да Ви дадем достъп до съответната функция.

С каква цел се обратнотват?

Моля, обърнете внимание, че ако решите да не ни предоставите тези данни. Може да не сте в състояние да завършите Вашата потребителска регистрация или да нямате възможност да се възползвате от съответните услуги или функции. В зависимост от начина, по който взаимодействате с нашата Платформа, т.е. в зависимост от услугите, продуктите, или функциите, които искате да ползвате, ние ще обработваме Вашите лични данни за следните цели:

1. За администриране на Вашата регистрация като потребител на Платформата. Ако решите да станете регистриран потребител на нашата Платформа, ние трябва да обработим Вашите данни. За да Ви идентифицираме като потребител на Платформата и да Ви предоставим достъп до нейните различни функции. Продукти и услуги, които са налични за Вас, като регистриран потребител. Можете да отмените Вашия регистриран потребителски акаунт, като се свържете с нас чрез „Обслужване на клиенти“.

2. За последващото развитие, изпълнение и реализиране на договора за Тази цел включва обработване на Вашите данни, главно:
 • за свързване с Вас във връзка за актуализации или информационни известия, свързани с договорените покупко-продажба или договора за услуги, който сте сключили с Нас на Платформата функции, продукти или услуги, включително изпращането на анкети за качеството и за да имаме възможност да установим степента на удовлетвореност от предоставената услуга;
 • за администриране на плащането на продуктите, които купувате, независимо от използваното средство за плащане.

Ако при закупуване на някои от нашите продукти чрез Уебсайта, Вие изберете да активирате функцията за запазване на данните за Вашата карта за бъдещи покупки, ние трябва да обработим посочените данни за активиране и прилагане на тази функция. Съгласието за активиране на тази функция позволява Вашите автоматично попълнени данни за плащане да бъдат използвани при по-нататъшни покупки. За да не е нужно да ги въвеждате във всеки нов процес и тези данни ще се считат за валидни и приложими за следващи покупки.

Вие можете да промените или да заличите информацията за Вашите карти по всяко време от раздела за данни за плащане на Вашия регистриран потребителски акаунт в Уебсайта elizabet.bg.
 • Активиране на необходимите механизми с цел контрол и предотвратяване на потенциална измама срещу Вас и срещу Нас в процеса на покупка. Ако считаме, че транзакцията може да е измамна, това обработване може да доведе до нейното блокиране.
 • Управление на потенциални връщания след Вашата покупка и управление на искания на информация за наличността на продукти, запазвания на продукти чрез Платформата.
 • За целите на фактурирането и за предоставянето на разписки и фактури за покупките, които сте направили на Платформата.
 • За подсигуряване, че можете да използвате други налични функции или услуги, като например покупката, управлението и използването на Подаръчна карта или на Ваучер за подарък и за да имате достъп и да използвате Wi-Fi връзка, която предоставяме на разположение на нашите клиенти във Физическите магазини.
3. За отговаряне на исканията или заявленията, които правите чрез каналите „Обслужване на клиенти“. Ние обработваме само личните данни, които са абсолютно необходими за управление или разрешаване на Вашето искане или заявление.
4. За маркетингови цели. Тази цел включва обработването на Вашите данни главно за:
 • Ако се абонирате за нашата Брошура, ние ще обработваме Вашите лични данни за управление на Вашия абонамент, включително за изпращане на персонализирана информация за нашите продукти или услуги чрез различни средства (като имейл или SMS). Можем да Ви предоставим също тази информация чрез push уведомления, ако сте ги активирали във Вашето мобилно устройство.
 • Ето защо, моля, имайте предвид, че това обработване на данни включва анализ на Вашия потребителски или клиентски профил за установяване на Вашите предпочитания и в последствие, кои продукти и услуги съответстват най-добре на Вашия стил, когато Ви изпращаме информация. Например, въз основа на Вашите данни за минали покупки и разглеждане в Интернет (т.е. в зависимост от продуктите, на които сте кликнали), ние ще Ви предложим продукти, за които считаме, че представляват интерес за Вас. Ако Вие сте регистриран потребител, ще Ви предоставим на разположение функцията „възстановяване на количка“.
Както и за:
 • Запомнете, че можете да отмените абонамента за Брошурата по всяко време и без никакви разходи от раздела „Брошура“ на Платформата, в допълнение към инструкциите, които Ви предоставяме във всяка комуникация. Ако не желаете да получавате push уведомления, можете да дезактивирате тази опция във Вашето мобилно устройство.
 • за извършване на промоционални дейности (например, за организирането на кампании или за изпращане на списък на запазените от Вас продукти на посочения от Вас имейл). При участие в една промоционална дейност, Вие ни разрешавате да обработваме личните данни, които сте споделили с нас, в зависимост от промоционалната, дейност и да ги оповестим чрез различни средства, като социални мрежи или на самата Платформа. Във всяка промоционална дейност, в която участвате, ще разполагате с общите условия, които ще съдържат по-подробна информация за обработването на Вашите данни.
За разпространение на Платформата или чрез нашите канали в социалните мрежи на снимки или изображения, които сте споделили публично, ако ни дадете изрично съгласието си за тази цел.

5. Анализ на използваемостта и качеството за подобряване на нашите услуги Уведомяваме Ви, че ако осъществите достъп до нашата Платформа, ще обработваме Вашите данни за разглеждането в Интернет за анализ и статистически цели, т.е., за да разберем начина, по който потребителите  взаимодействат с нашата Платформа и така да бъдем способни да я подобрим. Освен това, понякога извършваме дейности и анкети за качеството, за да научим степента на удовлетвореност на нашите клиенти и потребители, и да установим областите, в които можем да се подобрим.

3. КАКВА Е ЗАКОННАТА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Нормативните разпоредби, въз основата на които на нас ни е разрешено да обработваме Вашите лични данни, зависят също от целта, за която ги обработваме, както е обяснено в следната таблица: Цел Законно основание

1. Управление на Вашата регистрация като потребител на Платформата Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на условията, регулиращи използването на Платформата. С други думи, за да можете да се регистрирате като потребител на Платформата, е необходимо да обработваме Вашите лични данни, защото в противен случай не бихме могли да направим Вашата регистрация.

2. Развитие, изпълнение и реализиране на договора за покупко-продажба или предоставяне на услуги

Ние обработваме Вашите данни, защото тяхната обработка е необходима за реализиране на договора за покупкопродажба или предоставяне на услуги, който имаме с Вас. Възможно е определено обработване на данни, свързано с процеса на покупката, да се активира само защото Вие сте го изисквали или оторизирали, какъвто е случая със запазването на данни за плащането (картата) за бъдещи покупки или обработването на данни, необходими за сканиране на разписките за покупката чрез раздела „Портфейл“ на Приложението, за да Ви предоставим „Скоро ще бъдат налични“/ „Отново ще бъдат налични“ функции.

В тези случаи обработването на Вашите данни се основава на личното Ви съгласие. Считаме, че имаме законен интерес да извършим необходимите проверки за установяване и предотвратяване на евентуална измама, когато правите покупка. Според нас обработването на тези данни е от полза за всички участващи страни при плащане на покупката и по-конкретно за Вас, тъй като ни позволява да установим мерки за Вашата защита срещу опити за измама, направени от трети страни.

КАКВА Е ЗАКОННАТА ОСНОВА

3. „Обслужване на клиенти“ Считаме, че имаме законен интерес да отговорим на исканията или запитванията, които ни отправяте чрез различните налични канали за комуникация. Според нас, обработването на тези данни е от полза също и за Вас, защото ни позволява да Ви съдействаме по подходящия начин и да отговорим на направените запитвания.

Когато се свързвате с нас, по-конкретно за уреждането на инциденти във връзка с Вашата поръчка или продукта/услугата, придобит/а чрез Платформата, обработването на Вашите данни е необходимо за осъществяването на договора за покупко-продажба. Когато запитването Ви е свързано с упражняването на Вашите права, за които Ви информираме по-долу, или с рекламации относно нашите продукти или услуги, ние имаме законно основание да обработваме Вашите данни за изпълнение на нашите законни задължения.

4. Маркетинг Законното основание за обработване на Вашите данни за маркетингови цели е съгласието, което ни давате, например, когато приемате да получавате персонализирана информация чрез различни средства, когато оторизирате изпращането на push уведомления на Вашето мобилно устройство, или когато приемете правните условия за участие в промоционална дейност, или да публикуваме Вашите снимки на Платформата, или в нашите канали на социалните мрежи.

КАКВА Е ЗАКОННАТА ОСНОВА

С цел да Ви показваме персонализирана информация, считаме, че имаме законен интерес да направим профилиране с данните, които имаме за Вас (като например минали разглеждания в Интернет, предпочитания или покупки) и личните данни, които сте ни предоставили, като възрастова група или език, тъй като нашето разбиране е, че обработването на тези данни е от полза също и за Вас, защото позволява подобряване на потребителския Ви опит и достъп до информация според Вашите предпочитания.

5. Анализ на използваемостта и качеството Ние считаме, че имаме законен интерес да анализираме използваемостта на Платформата и степента на удовлетвореност на потребителя, защото разбираме, че обработването на тези данни е полезно също и за Вас, тъй като целта е подобряване на потребителския опит и осигуряване на повисоко качество на услугата.

4. ЗА КАКЪВ СРОК ЗАПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Срокът за запазване на Вашите данни ще зависи от целите, за които ги обработваме, както е обяснено по-долу:
Цел Срок за запазване на данните
1. Управление на Вашата регистрация като потребител на Платформата. Ние ще обработваме Вашите данни за срока, в който сте регистриран потребител (т.е. докато решите да прекратите регистрацията си).

2. Развитие, изпълнение и осъществяване на договора за покупко-продажба или за предоставяне на услуги. Ние ще обработваме Вашите данни за срока, който е необходим за администриране на покупката на продукти или услуги, които сте придобили, включително потенциални връщания, оплаквания или рекламации, свързани със съответната покупка на продукта или услугата. В някои случаи ние само ще обработваме данните за избрания от Вас срок, какъвто е случаят с данните за плащане (карта), които Вие сте поискали да запазим за бъдещи покупки.

3. „Обслужване на клиенти“ Ние ще обработваме Вашите данни за срока, който е необходим за отговаряне на Вашето искане или заявление.

4. Маркетинг. Ние ще обработваме Вашите данни докато решите да се отпишете или да отмените Вашия абонамент за брошурата. Ако участвате в промоционални дейности, ние ще запазим данните за срок от шест (6) месеца от завършване на дейността.

5. Анализ на използваемостта и качеството. Ние ще обработваме Вашите данни спорадично за времето, докато извършваме определена дейност, или анкета за качеството, или докато анонимизираме Вашите данни за разглеждане в Интернет. Независимо от факта, че ще обработваме Вашите данни за срока, който е абсолютно необходим за постигане на съответната цел. Впоследствие ще запазим данните надлежно съхранени и защитени за срока, през който може да възникне отговорност за тяхното обработване в съответствие с действащото законодателство към съответния момент. След изтичане на давността за всеки случай на евентуална отговорност, ще пристъпим към изтриване на личните данни.

5. ЩЕ СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ?

За постигане на целите, посочени в тази Политика за поверителност и използване на бисквитки, трябва да предоставим достъп до Вашите лични данни на трети страни, които ни оказват съдействие при предоставяне на предлаганите от нас услуги, както следва:
 финансови институции,
 предприятия за установяване и предотвратяване на измами,
 доставчици на технологични услуги,
 партньори и доставчици на логистични услуги, транспорт и доставка,
 доставчици на услуги, свързани с обслужване на клиенти,
 партньори и доставчици на услуги, свързани с маркетинг и реклама.

6. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА, КОГАТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние се задължаваме да пазим конфиденциални Вашите данни и да осигурим, че можете да упражните правата си. С мисъл винаги за Вас, ние, Съвместните администратори, се договорихме, че можете да упражнявате Вашите права безплатно като ни изпратите имейл до единен имейл адрес (dataprotection@elizabet.bg). Уведомявайки ни за причината за Вашето искане и правото, което желаете да упражните. Ако считаме, че е необходимо за установяване на Вашата самоличност. Можем да изискваме да ни предоставите копие на документ за самоличност. По-конкретно, независимо от целта, или законното основание, въз основа на които обработваме Вашите данни, Вие имате следните права:

 Да изисквате от нас достъп до данните, с които разполагаме за Вас. Напомняме Ви, че ако сте регистриран потребител на Платформата, можете да прегледате тази информация в съответния раздел, отнасящ се до Вашите лични данни.

 Да изисквате да коригираме данните, с които вече разполагаме. Моля, имайте предвид, че ако сте регистриран потребител на Платформата. Вие имате също достъп до съответния раздел за личните данни и можете сами да промените или актуализирате лични си данни. За всеки случай, моля, имайте предвид, че ако Вие активно ни предоставите лични си данни по каквато и да е процедура, Вие гарантирате, че те са верни и точни и приемате да ни уведомите за всяка промяна или модификация на Вашите данни.

Потребителят носи лична отговорност за всяка загуба или щета, причинена на Платформата, или на лицето, отговарящо за нея. Или на която и да е трета страна, поради съобщаване на погрешна, неточна или непълна информация във формулярите за регистрация. Моля, запомнете, че като общо правило, трябва да ни предоставите само Вашите собствени лични данни, а не данни на трети страни. Освен както е разрешено в тази Политика за поверителност и използване на бисквитки.

 Да изисквате да изтрием Вашите лични данни, ако не са повече необходими за целта. За която е необходимо да ги обработваме, както беше обяснено по-горе, или ако нямаме повече законно основание да ги обработваме.

 Да изисквате да преустановим, или да ограничим обработването на Вашите лични данни. Което означава, че в определени случаи можете да изисквате да прекратим временно обработването на данните, или да ги запазим за по-дълго време от необходимото, когато са Ви нужни. Ако сте ни дали съгласие за обработване на Вашите данни за определена цел. Вие имате също правото да оттеглите това съгласие по всяко време. Някои от начините, по които можете да оттеглите Вашето съгласие, са посочени в раздел 2, където обясняваме с какви цели обработваме Вашите данни. Когато имаме законно основание да обработваме Вашите данни чрез даденото Ви съгласие, или за изпълнение на договора, както бе обяснено в раздел 3.

Вие имате също правото да изисквате преносимост на Вашите лични данни. Това означава, че имате правото да получите без обструкции от наша страна, личните данни, които сте ни предоставили. В структуриран, за обща употреба и в машинно-четим формат, за да можете да ги изпратите на друго лице. Освен това, когато обработването на Вашите данни се основава на нашия законен интерес, Вие имате също правото да възразите на обработването на Вашите данни.

7. КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ?

Ние предлагаме функции или услуги, които изискват да обработваме лични данни на трета страна, които Вие трябва да ни предоставите, какъвто е случаят с активиране и изпращане на Ваучер за подарък или управлението на приложението за Ваучер за подарък. Ако ни предоставите лични данни на трети страни, Вие декларирате, че сте ги уведомили за целите и начините, по които трябва да обработим техните лични данни.

8. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Възможно е да променим информацията, съдържаща се в тази Политика за поверителност и използването на бисквитки, когато считаме това за необходимо. Ако направим това, ще Ви уведомим по различни начини чрез Платформата (например, чрез банер, изскачащ прозорец или push уведомление). Или можем дори да Ви изпратим известие на Вашия имейл адрес, когато съответната промяна се отнася до Вашата лична сфера, за да можете да прегледате промените, да ги прецените и според случая. Да възразите или да се отпишете от определена услуга или функция. Във всеки случай, предлагаме да преглеждате периодично тази. Политика за поверителност и използване на бисквитки в случай, че са направени незначителни промени или правим някакво интерактивно подобрение. За да се възползваме от възможността, винаги да я намирате за постоянен източник на информация за нашия Уебсайт.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ

Ние използваме бисквитки и подобни устройства, за да разглеждате по-лесно. Платформата, да разберем как взаимодействате с нас и в определени случаи, да можем да Ви показваме реклами в съответствие с Вашите навици за разглеждане. Моля, прочетете нашата Политика за бисквитки, за да разберете по-добре какви бисквитки и подобни устройства използваме. Тяхната цел и друга информация, която Ви интересува.

За да направим нашите интернет страници възможно най-удобни за използване и да повишим релевантността на нашите реклами за посетителите на нашите уебсайтове, ние и нашите партньори използваме т.нар. “бисквитки”.

По-долу под понятието “бисквитка” се разбират както бисквитките в технически смисъл, така и пиксели за проследяване и подобни технически методи.

Ако посещавате нашите уебсайтове за първи път, на началната страница ще видите съобщение във връзка със защитата на личните данни с текст за даване на съгласие за използването на бисквитки. Ако продължите да използвате интернет страниците и не възразите срещу използването на бисквитки, това съгласие се съхранява във Вашия браузър. За да не се налага да се появява същото съобщение отново на всяка следваща страница. Ако тази информация липсва във Вашия браузър (например ако сте изтрили историята на сърфирането). Това съобщение ще се появи отново при следващото посещение на нашите интернет страници. Общи условия и правa.

Какви бисквитки използваме?

На нашите интернет страници използваме две категории бисквитки. (1) Технически необходими бисквитки, без които функциите на нашите уебсайтове биха били ограничени. (2) незадължителни бисквитки за анализ, таргетиране и съответно реклама:

Технически необходими бисквитки

Тези бисквитки са необходими, за да можете да се движите из нашите интернет страници и да използвате техните функции. Ние не събираме информация за Вас, която да бъде използвана за маркетингови цели и не съхраняваме такава за интернет страниците, които сте посетили. Тези бисквитки са сесийни и изтичат след посещението Ви на сайта (сесията). Деактивирането на тази категория бисквитки ще ограничи функциите на целите сайтове или на части от тях.

общи условия и права

Бисквитки за анализ

Бисквитките за анализ съдържат информация за това, как посетителите използват даден уебсайт като цяло, например какви страници посещават най-често и дали получават от сайтовете съобщения за грешка. Тези бисквитки не събират данни, въз основа на които да могат да се идентифицират посетителите. Цялата събрана с помощта на тези бисквитки информация служи само за проучване и подобряване на функционирането и услугите на уебсайта.

общи условия и права

Деактивирането на тази категория бисквитки не ограничава функционирането на нашите уебсайтове. Към момента използваме бисквитки, съответно технологии за проследяване от тази категория от Google Analtics (точка 3.1.2 (i)).

3.1.2. (i)

За анализ на тази интернет страница използваме и Google Analytics, услуга за уеб анализи на Google Inc. Получената от използването на Google Analytics информация за използването на този уебсайт от Вас се пренася на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. При активиране на анонимизирането на IP адреса на този уебсайт. Вашият IP адрес предварително се съкращава от Google в страните членки на Европейския съюз или в други страни по Споразумението за Европейското икономически пространство. Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализи Google Analytics. Предоставяна от Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics използва т.нар. “бисквитки”. Получената чрез бисквитките информация за използването на този уебсайт от Вас по принцип се пренася на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Общи условия и права

В случай на активиране на анонимизирането на IP адреса на този уебсайт Вашият IP адрес се съкращава от Google в страните членки на Европейския съюз или в други страни по Споразумението за Европейското икономически пространство.

Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде пренесен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. По заявка на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оценява използването на уебсайта от Вас. За да изготвя отчети за дейностите на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта други услуги. Свързани с използването на уебсайта и интернет. Предоставеният в рамките на Google Analytics IP адрес от Вашия браузър няма да се свързва с други данни от Google.

Elizabet.bg

Може да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез съответните настройки на Вашия браузър. Но имайте предвид, че в такъв случай е възможно да не може да използвате всички функции на този уебсайт. Можете също така да предотвратите събирането на данните, получени от бисквитките и отнасящи се за използването на уебсайта от Вас (включително Вашия IP адрес). От Google, както и обработването на тези данни от Google, като свалите и инсталирате браузър плъгин, наличен на следния линк:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Като алтернатива на добавката за браузър или за браузъри на мобилни устройства. кликнете върху този линк, за да предотвратите бъдещото събиране на данни чрез Google Analytics в рамките на този уебсайт. (Opt Out функционира само в браузъра и само за този домейн). При това действие на Вашето устройство се съхранява бисквитка Opt Out. Ако изтриете бисквитките в този браузър, трябва отново да кликнете върху линка.

Деактивирането на тази категория бисквитки не ограничава функционирането на нашите интернет страници.

общи условия и права

Правно основание

Ние обработваме генерираните чрез бисквитките данни въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, тъй като е в наш интерес да подобряваме качеството на нашата интернет страница и нейното съдържание. Чрез бисквитките да научаваме как се използва тя. Вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на събраните с помощта на бисквитки данни, като кликнете върху дадените по-горе линкове.

Предоставяне на трети страни

Независимо от гореспоменатите изключения (точка 1.1) при запитване от Ваша страна чрез формуляра за контакт. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети страни. Ние не извършваме търговия с адреси или данни. Вашите данни ще бъдат обработвани само от нас или от доверени доставчици на услуги, които ни осигуряват IT услуги в рамките на споразумения за обработване на данни.

Сигурност

Ние вземаме технически и организационни мерки, най-вече за да гарантираме. Че Вашите лични данни са защитени срещу загуба, неточни промени или неправомерен достъп на трети страни. Мерките постоянно ще бъдат адаптирани към подобрените технически възможности.

Информация за контакт

Вашите въпроси и предложения по темата за защита на данните са важни за нас и ще се радваме да ги споделите. Може да се свържете с нас на следния адрес:

“Beti Stayl” LTD

Адрес: 4001 Пловдив, ул. Звезда 41

ЕИК: 205034866

Тел: + 359 876 33 0000

E-mail: office@elizabet.bg

Обръщаме внимание, че за обработването на личните Ви данни сме съвместно отговорни със сътрудниците, които са Ви привлекли косвено или пряко (чл. 26 от ОРЗД). За упражняване на правата Ви по отношение на защита на личните данни, моля, обърнете се към нас.

Вашите права

Съгласно ОРЗД Вие имате право да изискате от нас достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработката. Да упражнявате правото си на преносимост на данните и описаното по-горе право на възражение, както и да оттеглите дадените съгласия. Ако ОРЗД свързва тези права с изпълнението на определени предпоставки, то те важат само ако тези предпоставки са изпълнени.

За упражняване на правата си молим да използвате посочените по-горе данни за контакт. При упражняване на правата трябва да докажете своята самоличност, за да се избегне неправомерно предоставяне на информация на трети страни.

Освен това имате право да подавате жалби до компетентните надзорни органи. Ако имате съмнения относно правомерността на обработване на Вашите данни, молим да ни информирате, за да можем да изясним това.

общи условия и права

Промени в декларацията за защита на личните данни

Възможно е да се налага адаптиране на съдържанието на настоящите правила за защита на личните данни. Запазваме си правото да ги променяме по всяко време. Ние ще публикуваме променената версия на правилата за защита на личните данни също на това място. Ако ни посетите отново, ще трябва да прочетете отново правилата за защита на личните данни.общи условия и права.

Версия, април 2020 г.

Общи условия и права на информация за интернет магазина на Elizabet.bg

Последвайте ни: Facebook Instagram

Elizabet.bg

Сигурни ли сте, че искате да напуснете? Количката Ви няма да бъде запазена!

Оставете своя Email, за да запазите своята поръчка за по-късно!